ABC Ambassadør- uddannelse

Deltag i ABC ambassadøruddannelse

Hvad er et godt liv? Hvad skaber et godt liv? Findes der én model for det gode liv? Der er ikke én opskrift – men der er nogle hovedingredienser, som vi hver især kan skrue på.

Forudsætningen for et godt liv er god mental sundhed og trivsel, og selv med små ting i hverdagen kan vi styrke vores egen og andres trivsel.
Er du nysgerrig på, hvordan du med små greb kan styrke din egen og andres trivsel, så er ambassadøruddannelsen i ABC for mental sundhed noget for dig!

I uddannelsen er der fokus på, hvad vi kan gøre mere eller mindre af for at øge trivslen.

Formålet med ABC ambassadøruddannelsen

  • At klæde deltagerne på til at formidle og skabe øget bevidsthed om god mental sundhed
  • At gøre deltagerne i stand til at anvende ABC-budskaberne i praksis fx ved brug af de udviklede ABC-værktøjer

Det får du ud af at deltage i uddannelsen

  • Du opnår kendskab til indholdet af ABC for mental sundhed og betydningen af god mental sundhed.
  • Du får indsigt i, hvordan din afdeling/enhed/organisation kan bidrage til borgernes mentale sundhed, og hvordan ABC kan være med til at skabe et fælles sprog.
  • Du kan arbejde med den gode velkomst af nye i jeres fællesskab (fx dagtilbud, skole, social botilbud, væresteder, træningshold, frivillige foreninger m.v.).

Tilmeld dig uddannelsen

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med ABC for mental sundhed på dit arbejde og/eller i din fritid.

Der er i øjeblikket ikke planlagt nye kurser.

Vil du vide mere?

Det er Folkesundhed i Slagelse Kommune, der står bag uddannelsen. Underviserne på dagen er Maria Bjerring Zangenberg og Pernille Vibe Hansen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os:

Siden er sidst opdateret 3. maj 2023