Bevægelse i arbejdstiden

Tag en aktiv pause på jobbet

Når du er aktiv sammen med dine kolleger, er det ikke kun godt for kroppen. Sammenholdet og den mentale sundhed bliver også styrket, når kolleger på tværs af fag, jobfunktioner, afdelinger og fysisk formåen mødes om en aktiv pause.

Erfaringer og studier viser, at vi får lettere ved at tale sammen og bliver mere tilfredse medarbejdere med bedre trivsel, når vi er aktive sammen.

Materiale

Plakat med ideer til bevægelse på jobbet

Plakaterne er udviklet til tryk, og de er derfor ikke webtilgængelige.

Effekter af kollegamotion

Bevægelse i arbejdstiden
 • Hvorfor mere bevægelse i arbejdstiden?

  Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor er det en god idé at indbygge mere bevægelse i arbejdsdagen, idet det giver mange positive effekter.

  Ifølge Dansk Firmaidræt øger bevægelse i arbejdstiden bl.a. produktiviteten på arbejdspladsen, nedsætter muskel- og skeletsmerter, nedsætter sygefravær, øger det sociale miljø og kan give en årlig økonomisk gevinst for arbejdspladsen

 • Opmærksomhedspunkter og gode råd

  Brug begrebet bevægelse frem for motion

  For nogle er motion en selvfølge i hverdagen, og for andre kan ordet motion vække en masse negative associationer. Ved at bruge begrebet bevægelse frem for motion dækkes der over flere typer af aktiviteter, og vi sikrer, at medarbejdere ikke står af allerede ved overskriften. Bevægelse” dækker alt fra en løbetur med sved på panden til elastiktræning, en gåtur, en times holdsport eller lidt øvelser for nakken. På den måde favner begrebet bevægelse også bredere aktivitetsmæssigt, og på den måde vil alle medarbejdere kunne finde en aktivitet, som de bryder sig om.

  Opbakning fra ledelse

  Arbejdspladsen og ledelsen kan med fordel give plads, sørge for rammerne og tilbyde inspiration til bevægelse, fx tilbud om fælles motionsaktiviteter for medarbejderne. Det kan være elastiktræning, idrætshold, skridttællerkonkurrence, stående møder, walk and talk, deltagelse i motionskampagner mv. Det er vigtigt, at ledelsen bakker op om og understøtter, når medarbejdere tager initiativ til at få mere bevægelse på arbejdspladsen.

  Bevægelse ind i dagligdagsopgaver

  Tænk bevægelse ind i kerneopgaven i forhold til borgerne, hvor det er muligt. Det kan fx være at omlægge ruterne i hjemmeplejen, så medarbejdere kan tage cyklen i stedet for bilen, eller for pædagogen eller dagplejeren at starte dagen med morgenyoga sammen med børnene. Flere steder kan det være muligt at indføre små aktiviteter i løbet af dagen, der kan udføres enten mellem opgaver eller sammen med borgerne.

  'Udgiftsneutralt' eller økonomi til bevægelse i arbejdstiden

  Hvis kommunen vælger at investere i forebyggelse og derved anvende økonomi til bevægelse i arbejdstiden, viser undersøgelser på området, at der vil være en økonomisk gevinst. Det betaler sig at investere i forebyggelse, og derfor bør der afsættes økonomi til arbejdet med at integrere bevægelse i arbejdstiden

  Tværfaglig arbejdsgruppe

  Nedsætte en tværfaglig arbejdsgruppe med fokus på bevægelse i arbejdstiden.

  Arbejdsgruppen vil kunne tilgodese og belyse tværfaglige behov og muligheder samt igangsætte konkrete bevægelsesaktiviteter.

  Arbejdsgruppen vil kunne skabe et samlet overblik over bevægelses initiativer i kommunen.

  Arbejdsgruppen kunne evt. tage udgangspunkt i eller udspringe fra arbejdsfællesskabet for bevægelse under Sundhedsprofilindsatsen. Dog skulle flere faggrupper inddrages i den konkrete arbejdsgruppe.

  Åben hal for medarbejdere

  Eksempelvis hver fredag har kommunen booket en hal i de tre største byer 1,5 time og inviterer det lokale fritidsliv ind for at lave bevægelsesaktiviteter og/eller selv står for aktiviteterne. Det kunne fx være kl. 14.00-15.30. Det er vigtigt med fleksibilitet, så medarbejderen kan deltage, når det passer. På sigt kan der også tænkes i aktiviteter på flere forskellige tidspunkter, så flere medarbejdere har mulighed for deltagelse.

  Facilitetsrum

  Vi har flere kommunale faciliteter, hvor det er muligt at træne. Disse faciliteter står tomme på bestemte tidsrum i løbet af dagen. Det kunne være træningsfaciliteter i sundhedshusene, genoptræningen osv. Der kunne udarbejdes en kortlægning af, hvilke træningsfaciliteter der står til rådighed på hvilke tidspunkter, så medarbejdere kan benytte dem enten på egen hånd eller sammen med kollegaer. Et opmærksomhedspunkt er, at flere brugere helt naturligt vil give mere slitage, hvilket skal erstattes økonomisk ved behov.

  Bevægelseshistorier på kommunens intranet

  Gode bevægelseshistorier kunne præsenteres på kommunens intranet. Det kunne evt. være et samspil mellem kommunikation og den tværfaglige arbejdsgruppe ift. at identificere gode historier og få dem dækket kommunikativt. På sigt kunne der præsenteres en bevægelsesaktivitet hver måned på kommunens intranet med forskellige medarbejderes måde at integrere bevægelse i deres arbejdsdag.

Siden er sidst opdateret 22. februar 2022