Hvad er ABC for mental sundhed?

ABC er en ramme for arbejdet med mental sundhed.

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv og fungere godt i sin dagligdag. Men begrebet kan for mange være diffust og komplekst, og derfor har ABC for mental sundhed, på baggrund af forskningsresultater, kogt mental sundhed ned til tre helt enkle huskeregler:

  • Gør noget aktivt
  • Gør noget sammen
  • Gør noget meningsfuldt.

Indsatsen bygger altså på:

  • Enkle, positive og handlingsorienterede budskaber målrettet hele befolkningen
  • En enkel forståelsesramme, der giver et fælles sprog og en forståelse af mental sundhed, hvilket gør det lettere at samarbejde på tværs af sektorer og eksterne samarbejdspartnere.

Derfor skal vi styrke vores mentale sundhed

Når vi trives og har det godt, kan vi:

  • Udvikle og udfolde vores evner    
  • Håndtere belastninger    
  • Indgå i positive sociale relationer    
  • Bidrage til fællesskabet. 

Der er derfor god grund til at styrke den mentale sundhed hos os selv og hinanden.

Baseret på forskning

ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede indsats for mental sundhedsfremme, der retter sig mod hele befolkningen.

De tre ABC-huskeregler danner rammen for arbejdet med mental sundhed i Slagelse Kommune.

Siden er sidst opdateret 19. juni 2020