ABC i Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune arbejder vi målrettet med trivsel og mental sundhedsfremme, og vi ønsker, at flere borgere trives og generelt oplever en bedre livskvalitet.

ABC for mental sundhed skal ses som en ramme for arbejdet med mental sundhed og en måde, hvorpå vi skaber et fælles sprog og begrebsliggør mental sundhed og trivsel blandt borgere og medarbejdere i Slagelse Kommune.

Vi arbejder med mange forskellige målgrupper og indsatser og har lavet oplysningsmateriale om ABC for mental sundhed til både borgere og medarbejdere i kommunen. Samtidig har vi igangsat en række ABC-aktiviteter og udviklet forskellige materialer, fx dialogværktøjer til børn og voksne.

Det er Folkesundhed, der koordinerer ABC for mental sundhed i Slagelse Kommune. Mange centre i kommunen og eksterne aktører arbejder med forståelsesrammen. Flere centre eksempelvis Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) har i flere år arbejdet selvstændigt med ABC rammen.

Indsatsen går ud på at gøre befolkningen opmærksom på, hvad man selv kan gøre for at fremme sin egen og andres mentale sundhed. Samtidig har ABC for mental sundhed et stærkt fokus på at skabe de bedste rammer og betingelser for danskernes trivsel.

Mental sundhed er noget, vi skaber sammen.

Partnerskab i ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er udviklet i Australien. I Danmark er det Statens Institut for Folkesundhed, der står bag udbredelsen i samspil med Psykiatrifonden og Center For Forebyggelse i Praksis (KL) med støtte fra Nordea Fonden.

ABC for mental sundhed bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. Slagelse Kommune har været partner opstarten i 2016, og således en af de partnere der har arbejdet længst med ABC for mental sundhed i Danmark.

Partnerne arbejder meget forskelligt ud fra ABC-rammen og har fokus på forskellige målgrupper. Men ABC-rammen binder partnerne sammen og danner et fælles grundlag et fælles sprog.

Intern organisering og vidensdeling 

På nuværende tidspunkt varetages ABC for mental sundhed i Slagelse Kommune af en special konsulent, der har en ABC projektleder/koordinatorrolle. Koordinatoren har i gennemsnit en halvtidsstilling til ABC om ugen.

Derudover arbejder de andre konsulenter i  enheden Folkesundhed med området, bl.a. hvor det er muligt at arbejde ind i deres eksisterende arbejdsopgaver. De øvrige centre i kommunen arbejder i forskellige omfang med ABC rammen.

Der er etableret en netværks gruppe i 2019 med deltagere fra Dagtilbud, CPUS, Center for Kultur og Fritid, HR og Frivilligcenter Slagelse. Hertil er der udarbejdet et kommissorium, som lederne fra de respektive enheder har sagt god for.

Det forventes ikke at der etableres en egentlig styregruppe. Viden om ABC præsenteres løbende for samarbejdspartnere eks. ved møder med de enkelte centre, hvilket der er blevet brugt meget tid på.

Der afholdes 4 årlige møder i netværket derudover afholdes der løbende møder med enhederne Dagtilbud, CPUS, HR, Center for Kultur og Fritid og Frivilligcenter Slagelse.

Siden er sidst opdateret 10. juni 2020